Vježba evakuacije – protokol postupanja u slučaju požara

U suradnji sa tvrtkom Ida control i zaštita i DVD-om Špišić Bukovica održana je vježba evakuacije i spašavanja u kojoj su djeca i djelatnici dječjeg vrtića sigurno i uspješno evakuirani iz prostora vrtića. Cilj vježbe je provjera provedbe Plana evakuacije i spašavanja, provjera osposobljenosti djelatnika i djece za postupanje u slučaju iznenadnog događaja u ovom slučaju požara, kao i provjera brzine i same učinkovitosti same evakuacije. Po završetku vježbe djeca su se i sama okušala u ulozi vatrogasca gađajući mete brentačama.

Logo 2

Dječji vrtić "Čarobna šuma"

Vinogradska 6

33404 Špišić Bukovica

Telefon:

033 / 898 - 7465

095 / 334 - 0402

E-mail:

dvcarobnasumaspb@gmail.com