JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2023./2024.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Čarobna šuma Špišić Bukovica objavljuje javni poziv za upis djece u Program predškole

za djecu rođenu od 01. travnja 2017. godine do 31. ožujka 2018. godine.

Pozivaju se roditelji/skrbnici djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja u DV Čarobna šuma Špišić Bukovica, na upis djece u Program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u Osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja i besplatan je.

Podnošenje Zahtjeva za upis djece u program predškole provoditi će se zaprimanjem zahtjeva sa pripadajućom dokumentacijom  od 27. 9.2023. do zaključno 10.10.2023. godine neposredno u Dječjem vrtiću Čarobna šuma Špišić Bukovica, pisanim putem (slanje poštom) na adresu: DJEČJI VRTIĆ „ČAROBNA ŠUMA“ ŠPIŠIĆ BUKOVICA, VINOGRADSKA 6, 33404 ŠPIŠIĆ BUKOVICA ili mailom na dvcarobnasumaspb@gmail.com

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića Čarobna šuma Špišić Bukovica te na mrežnoj stranici Dječjeg vrtića, dolje ispod teksta.

Uz zahtjev za upis u Program predškole potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
  • Preslike osobnih iskaznica roditelja
  • Ukoliko se radi o djetetu s teškoćama u razvoju: nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Hrvatskog zavoda za socijalni rad) o postojanju teškoća u razvoju
  • Potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu
  • Knjižica cijepljenja djeteta – preslika

Roditeljski sastanak održati će se 10.10.2023. (utorak) u 15:00h u  područnoj školi Augusta Cesarca u Rogovcu.

Logo 2

Dječji vrtić "Čarobna šuma"

Vinogradska 6

33404 Špišić Bukovica

Telefon:

033 / 898 - 7465

095 / 334 - 0402

E-mail:

dvcarobnasumaspb@gmail.com