Javna objava upisa djece u Dječji vrtić Čarobna šuma Špišić Bukovica za pedagošku godinu 2024./2025.

Pozivamo roditelje ili staratelje djece od navršene 1. godine do polaska u školu da se prijave za upis djece u Dječji vrtić Čarobna šuma  Špišić Bukovica.

Zahtjevi za upis zaprimat će se od  9. svibnja 2024. godine do 17.svibnja 2024. godine putem platforme E-upisi.

Sve detalje pročitajte u Javnoj objavi upisa.

Napominjemo kako roditelji/staratelji trebaju imati pristup sustavu e-građani, na koji se mogu prijaviti korištenjem prihvaćenih vjerodajnica (nalaze se na ovoj poveznici).

Isto tako, napominjemo da u slučaju nemogućnosti prijave putem sustava e-građani, Zahtjev za upis predaju u Dječji vrtić Čarobna šuma Špišić Bukovica u vrijeme i na način kako je navedeno u Javnoj objavi upisa.

Logo 2

Dječji vrtić "Čarobna šuma"

Vinogradska 6

33404 Špišić Bukovica

Telefon:

033 / 898 - 7465

095 / 334 - 0402

E-mail:

dvcarobnasumaspb@gmail.com