SIGURNIJI VRTIĆI I ŠKOLE

Zahvaljujući trudu djece iz skupina “Ježići” i “Sovice”, naša “Čarobna šuma” zaslužila je oznaku sigurnog vrtića i ove godine!

Cilj projekta Sigurnije škole i vrtići je poboljšati znanja i ojačati kompetencije učenika u osnovnim školama i djece u vrtićima te njihovih učitelja i odgojitelja za teme pripreme za izvanredne situacije, prve pomoći, psihosocijalne podrške i sigurnosti u školama i vrtićima.

Platforma je prvenstveno namijenjena učiteljima, odgojiteljima, stručnim suradnicima te drugim zainteresiranim skupinama npr. djeci i roditeljima.

U skupini „Ježići“ provedene su sljedeće aktivnosti: Super heroji – razvrstavanje otpada i recikliranje te Demonstriranje sigurnog položaja u slučaju potresa – „1, 2, 3, potres“

Skupina „Sovice“ provela je aktivnosti pod nazivom Upoznavanje sa žurnim službama, Broj žurnih službi tePodizanje svijesti o nasilju nad djecom – „Moje je tijelo moje“.

Skupine „Ježići“ i „Sovice“ zajednički su provele „Akciju čišćenja“ i „Vježbu evakuacije“

Projekt „Sigurniji vrtići i škole“ predstavlja korak naprijed u osiguravanju sigurnog i podržavajućeg okruženja za djecu. Kroz edukaciju, praktične vježbe i kontinuiranu podršku, osigurava se spremnost djece i odgojitelja za suočavanje s izvanrednim situacijama. Sigurnost djece mora biti prioritet, a kroz zajednički trud svih uključenih, možemo osigurati svjetliju i sigurniju budućnost za naše najmlađe.

Logo 2

Dječji vrtić "Čarobna šuma"

Vinogradska 6

33404 Špišić Bukovica

Telefon:

033 / 898 - 7465

095 / 334 - 0402

E-mail:

dvcarobnasumaspb@gmail.com