….Puž muž, puštaj roge van…..

Djeca su u vrtiću kroz niz osmišljenih aktivnosti učila o puževima, potičući razvoj različitih vještina. Kroz aktivnost lijepljenja kolaž papira duž nacrtane linije razvijala su finu motoriku i vizualno-motoričku vještine. Prenošenje pom pona hvataljkom jačalo je finu motoriku i koordinaciju oko-ruka važnu za svakodnevne funkcionalne zadatke i grafomotoriku. Provlačenjem vezica poticali smo također koordinaciju oko-ruka, pomažući djeci u razumijevanju prostornih odnosa i prepoznavanju pokreta. Manipulativne igre s plastelinom omogućile su razvoj taktilne percepcije i kreativnog izražavanja, jačajući snagu ruku i koordinaciju prstiju, što je ključno za pisanje i crtanje. Edukativne aktivnosti o pužu, uključuju učenje kako se puž kreće i što jede, razvijale su kognitivne i jezične vještine. Promatranje velikih i malih puževa razvijalo je opažajne i komparativne vještine, što je  temelj  za usvajanje matematičkih vještina poput mjerenja i klasifikacije. Čitanje slikovnica “Pip i Pop prijatelj puž” i “Puža prati brojeve ćeš znati”, usvajanje brojalica “Puž muž” uz ritmičan izgovor poticao je razvoj jezičnih vještina i proširivao vokabular djece.

Logo 2

Dječji vrtić "Čarobna šuma"

Vinogradska 6

33404 Špišić Bukovica

Telefon:

033 / 898 - 7465

095 / 334 - 0402

E-mail:

dvcarobnasumaspb@gmail.com