Dokumenti

Javna nabava

DV "ČAROBNA ŠUMA" ŠPIŠIĆ BUKOVICA – Poziv na dostavu ponuda – usluga pripreme i dostave hrane za 2024. godinu

DV "ČAROBNA ŠUMA" ŠPIŠIĆ BUKOVICA – Poziv na dostavu ponuda – usluga pripreme i dostave hrane za 2023. godinu

DV "ČAROBNA ŠUMA" ŠPIŠIĆ BUKOVICA – Poziv na dostavu ponuda – usluga pripreme i dostave hrane za 2022. godinu

Logo 2

Dječji vrtić "Čarobna šuma"

Vinogradska 6

33404 Špišić Bukovica

Telefon:

033 / 898 - 7465

095 / 334 - 0402

E-mail:

dvcarobnasumaspb@gmail.com