Program predškole "Mala škola"

PROGRAM PREDŠKOLE – „Mala škola“

Djetinstvo je doba najvećeg mogućeg utjecaja na razvoj osobe i zato je ono iznimno važno razdoblje u životu čovjeka. Programom predškole nastojimo utjecati na cjelovit razvoj djeteta, te pripremiti dijete za polazak u osnovnu školu, ali i:

 • potaknuti dijete na učenje kroz igru i vlastitu angažiranost
 • vježbati predčitalačke vještine (temelj su uspješnog svladavanja čitanja i pisanja)
 • vježbati predmatematičke vještine (temelj su uspješnog svladavanja matematike)
 • stjecati društvene vještine koje su potrebne za uspješno snalaženje u školi, ali i životu uopće
 • potaknuti razvoj pozitivnih osobina dječje ličnosti te razvijati emocionalnu inteligenciju
 • poticati volju za učenje
 • obogaćivati iskustvo o prirodnom (svijet biljaka i životinja, godišnja doba) i kulturnom okruženju (moj grad, zavičaj, snalaženje u prometu, kulturno -higijenske navike…)
 • omogućiti rad na računalu s posebnim software-om (Sunčica među slovima, Sunčica među brojevima, Sunčica u prirodi, Sunčica u prometu…)

OBILJEŽJA PROGRAMA PREDŠKOLE:

 • Zadovoljavanje dječjih primarnih (bioloških) potreba u suradnji s roditeljima te poticanje svih aspekata djetetova razvoja;
 • Nastojanje da dijete dobije osjećaj sigurnosti i prihvaćenosti;
 • Utjecaj na djetetovu osobnost u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi pružanjem prigoda i mogućnosti za samoostvarenje, omogućivanje stjecanja iskustva o različitostima, te upućivanje na osnovne moralne vrijednosti i tradicije kojoj dijete pripada;
 • Poticanje razvoja osjećaja brižnosti za zajednicu u kojoj žive, zemlju i okruženje;
 • Omogućiti da svako dijete spontano pokazuje i razvija svoje stvaralačke osobine, uz izražavanje svojih potreba, osjećaja, želja, opažanja, zamisli, radoznalosti, inicijative, uživljavanja;
 • Upoznavanje s osnovnim socijalnim vještinama, stjecanje osnovnih znanja i vještina potrebnih za djetetov daljnji razvoj i uspješno uključivanje u program prvog razreda osnovne škole;
 • Praćenjem razvoja djeteta moguće je uočiti posebne potrebe djeteta, usklađivati s njima postupke, surađivati s roditeljima koji će se, ako je potrebno, obratiti stručnjacima za prevenciju mogućih poremećaja.

UŽE ZADAĆE PREDŠKOLE:

 • Razvijanje individualnih potencijala svakog djeteta i dosezanje optimalne razine spremnosti za nove oblike učenja;
 • Osposobljavanje za prihvaćanje obveza, u koje će se uklopiti i buduće školske obveze;
 • Poticanje spontanih ponašanja i izražavanje potreba;
 • Otvorenost za primanje usmenih i pismenih poruka;
 • Prevencija teškoća u početnom čitanju i pisanju.

PREDŠKOLA  je priprema djece za polazak u školu. Ona je prostor između obiteljskog doma, dječjeg vrtića i osnovne škole, a po značenju nije ni dječji vrtić niti osnovna škola.

Osnovna obilježja programa pripreme djece za polazak u školu su:

 • zadovoljavanje dječjih primarnih (bioloških) potreba, koliko je to moguće, u suradnji s roditeljskim domom,
 • nastojanje da dijete dobije osjećaj sigurnosti i prihvaćenosti,
 • pružanje svakom djetetu prigode za samo ostvarivanje i stjecanje povjerenja u sebe, a time i stvaranje pozitivne slike o sebi i o svojim mogućnostima,
 • praćenjem razvoja djeteta moguće je uočiti posebne potrebe djeteta i s njima usklađivati odgojne postupke.

Predškola polaznicima omogućuje:

 • raznovrsne razvojne poticaje,
 • povoljno ozračje kao neupitan okvir za djelotvoran pozitivni učinak takvih poticaja,
 • prepoznavanje i prevencija razvojnih poremećaja.

Uži zadaci predškole su:

 • osposobljavanje za prihvaćanje obveza u koje će se uklopiti i buduće školske obveze,
 • poticanje spontanih ponašanja i izražavanja posebnih potreba,
 • otvorenost za prihvaćanje informacija,
 • otvorenost za učenje u među akciji s drugima,
 • otvorenost za primanje usmenih i pisanih poruka i ovladavanje sredstvima koja posreduju te poruke.
Logo 2

Dječji vrtić "Čarobna šuma"

Vinogradska 6

33404 Špišić Bukovica

Telefon:

033 / 898 - 7465

095 / 334 - 0402

E-mail:

dvcarobnasumaspb@gmail.com