Rezultati upisa djece u dječji vrtić “Čarobna šuma”,
Špišić Bukovica za pedagošku godinu 2023./2024.

Logo 2

Dječji vrtić "Čarobna šuma"

Vinogradska 6

33404 Špišić Bukovica

Telefon:

033 / 898 - 7465

095 / 334 - 0402

E-mail:

dvcarobnasumaspb@gmail.com